June 18, 2024

Taylor Daily Press

Complete News World

Fiscus viseert eigenaars van meerdere woningen en bezittingen in het buitenland |  Geld

Fiscus viseert eigenaars van meerdere woningen en bezittingen in het buitenland | Geld

Belgen met bezittingen in het buitenland en eigenaars van meerdere woningen loopen dit jaar extra in het vizier van de fiscus. Ook vergoedingen via auteursrechten worden onder de loep genomen. Tot een paar jaar geleden kondigde de fiscus op zijn website elk jaar aan wie meer risico op controle liep. Elke belastingplichtige werd zo aangespoord fiscale verplichtingen na te komen. Nu de fiscus dat niet langer zelf bekendmaakt, vernam De Tijd welke belastingplichtigen dit jaar extra geviseerd worden. De FOD Financiën bevestigt het nieuws.
Het doelwit dit jaar zijn eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium. In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Maar bij wie meerdere woningen en/of gronden bezit, kunnen die inkomsten als beroepsinkomen worden beschouwd, waardoor ze meer belast worden.

Ook Belgen met een rekening in het buitenland lopen in het vizier. Wie zijn buitenlandse rekening niet aangeeft, komt daar niet langer mee weg. Door de automatische gigevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten kent de fiscus zo goed als alle buitenlandse bezittingen.

Die verplichting komt boven op een andere: eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland hadden tot uiterlijk eind vorig jaar de tijd om de fiscus de gegevens te bezorgen die hijal no hedigal in kaefda tem. Sinds dit jaar wordt buitenlands vastgoed namelijk anders belast. Daarom moet in de belastingaangifte niet langer de huur(waarde) maar het het kadastraal inkomen worden aangegeven.


Quote

Een ander doelwit zijn de vergoedingen via auteursrechten. Het wordt geregeld ten onrechte gebruikt om loonpakketten te optimaliseren.

See also  The bill for the renewed website of the room rose to 700 thousand euros, without results internal

Auteursrechten

Een ander doelwit zijn de vergoedingen via auteursrechten. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigde vorig jaar aan dat hij de misbruiken daarmee wou aanpakken. Het fiscaal gunstig stelsel werd in 2008 in het leven geroepen voor artiesten die meerdere jaren doen over het maken van een werk. Omdat het creëren van iets origineels breed kan worden geïnterpreteerd, wordt het stelsel intussen massaal gebruikt door fotografen, journalisten, architecten, ingenieurs, consultants, boekhouders, professoren tot zelfs softwareontwikkelaars. Het wordt geregeld ten onrechte gebruikt om loonpakketten te verbeteren.

De fiscus beschouwt inkomsten uit auteursrechten als een roerend inkomen waarop 15 procent roerende voorheffing (exclusief gemeentebelastingen) moet worden betaald. Niet het volledige bedrag van de ontvangen auteursrechten wordt belast. Van de inkomsten mogen de werkelijke, maar ook de forfaitaire kosten worden afgetrokken. De fiscus aanvaardt niet dat een volledig inkomen uit een overdracht van auteursrechten bestaat.

De controles van de fiscus beperken zich overigens niet tot deze prioriteiten. Daarnaast worden veel andere zaken gecontroleerd.

Look:

Meer dan 44 miljoen euro aan verdachte contracten in zaak ‘Propere Handen’: van de lening via de vriendin tot de scoutingopdrachten (+)

Berg slapend geld blijft maar groeien: zo checkt u of ook uw centen in de schatkist dreigen te verdwijnen (+)

Slapend geld uit het buitenland: “Dit hadden we niet verwacht. De Britse sociale dienst had de begrafenis van tante Germaine betaald” (+)